Acasa    Media    Comunicate
  Președintele Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților, domnul deputat Angel Tîlvăr: Reuniunea plenară COSAC de la București, eveniment care încheie dimensiunea parlamentară a Președinției României la Consiliul UE, va fi cadrul consacrat de dialog cu privire la chestiunile actuale ale Europei.

Președintele Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților, domnul deputat Angel Tîlvăr: Reuniunea plenară COSAC de la București, eveniment care încheie dimensiunea parlamentară a Președinției României la Consiliul UE, va fi cadrul consacrat de dialog cu privire la chestiunile actuale ale Europei.

26-06-2019

Duminică, 23 iunie 2019, peste 200 de parlamentari europeni vor sosi la București. Timp de trei zile, oficialii europeni vor discuta despre Brexit, spațiul european al educației și noua economie bazată pe cunoaștere, inovare și progres tehnologic, în cadrul Sesiunii plenare a celei de-a LXI-a COSAC.

Deputatul Angel Tîlvăr preşedintele Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor, va fi gazda evenimentului de încheiere a dimensiunii parlamentare a Președinției române a Consiliului UE – Reuniunea președinților COSAC, care se va desfășura, în intervalul 23-25 iunie 2019, la Palatul Parlamentului.

La eveniment și-au anunțat participarea:

  • președinți ai comisiilor pentru afaceri europene ale parlamentelor țărilor membre UE;
  • reprezentanți ai statelor candidate și potențial candidate;
  • membri ai Parlamentului European, Comisiei Europene, ai Comitetului Economic și Social European;
  • miniștri și reprezentanți ai mediului academic;
  • membri ai corpului diplomatic acreditați la București.

Întâlnirea președinților COSAC la București este precedată de reuniunea Troicii Prezidențiale, ce va avea loc duminică, 23 iunie 2019, la care participă doar delegații reprezentând parlamentele naționale ale președinției actuale a UE (România), fosta președinție a UE (Austria) și următoarea președinție a UE (Finlanda), precum și reprezentanți ai Parlamentului European. Scopul reuniunii este de a discuta și de a conveni asupra agendei, a subiectelor și a altor aspecte importante care țin de reuniunea plenară din zilele următoare.

Luni, 24 iunie, în cadrul primei sesiuni, prim-ministrul României, doamna Vasilica-Viorica Dăncilă, și ministrul delegat pentru afaceri europene, domnul George Ciamba, vor face o trecere în revistă a realizărilor Președinției române a Consiliului Uniunii Europene.

Lordul John Lawrence Whitty, președintele Subcomisiei pentru piața internă a UE, Camera Lorzilor, și domnul Luca Jahier, președintele Comitetului Economic și Social European (CESE), vor susține intervenții în cadrul celei de-a doua sesiuni, ”Perspectivele relațiilor comerciale internaționale ale Uniunii Europene; viitorul relațiilor între Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în contextul Brexit”.

În ceea ce privește a treia sesiune, ”Spațiul European al Educației ca factor de reconfigurare și consolidare a pieței unice”, vorbitorii principali vor fi doamna Vanessa Debiais-Sainton, șef departament Învățământ Superior în cadrul Directoratului General pentru educație, tineret, sport și cultură din Comisia Europeană, și domnul Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Române.

Lucrările reuniunii vor continua marți, 25 iunie 2019, cu cea de-a patra sesiune, ”Economia bazată pe inovare, progresul tehnologic și impactul social; rolul parlamentelor naționale în promovarea «noii economii» a UE”. Se vor adresa participanților doamna Elżbieta Bieńkowska, comisarul european responsabil pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri (printr-un mesaj video), domnul Ştefan-Radu Oprea, ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat și domnul Remus Pricopie, rectorul SNSPA.

Reprezentanţii presei acreditate au acces la sesiunea de deschidere a reuniunii, luni, 24 iunie 2019, începând cu ora 9.00, timp de 10 minute pentru oportunităţi de imagine. Lucrările reuniunii vor fi transmise în direct pe pagina de web a dimensiunii parlamentare (http://www.parl2019ro.eu/eu/dp.home?idl=1).

Elemente de background

Comisiile pentru afaceri europene ale parlamentelor naționale sunt responsabile de dezbaterea proiectelor UE și de consultările preliminare privind propunerile legislative ale UE în conformitate cu principiul subsidiarității. Obiectivul COSAC este de a facilita un schimb de opinii periodic cu privire la chestiunile actuale ale UE, la dezbaterile acestora în parlamentele naționale, precum și la participarea și rolul parlamentelor naționale în UE. În plus, reuniunea oferă un forum pentru adoptarea contribuției COSAC și a concluziilor acesteia și pentru prezentarea raportului său semestrial.

Reuniunile plenare ale COSAC se desfășoară de două ori pe an, de regulă în capitala țării care deține președinția Consiliului Uniunii Europene, oferind membrilor comisiilor parlamentare și Parlamentului European posibilitatea de a discuta chestiuni de interes curent. La aceste reuniuni, fiecare Parlament este reprezentat de șase membri. Parlamentele țărilor candidate au, de asemenea, posibilitatea de a trimite delegați la conferințe , în calitate de observatori.

Găsiți mai jos agenda reuniunii care include reperele orare ale principalelor momente de dezbatere.

SESIUNEA PLENARĂ
a celei de-a LXI-a reuniuni COSAC
Sala Al. I. Cuza, nivel P1
24 – 25 IUNIE 2019
Luni, 24 iunie
9:00 - Deschiderea COSAC LXI
Alocuțiuni de bun venit susținute de:
  • Domnul Șerban-Constantin VALECA,vicepreședintele Senatului
  • Domnul Florin IORDACHE, vicepreședintele Camerei Deputaților
Alocuțiuni introductive.
9:15 - Adoptarea agendei. Aspecte procedurale și alte subiecte
- Sinteza rezultatelor reuniunii Troicii prezidențiale a COSAC
- Prezentarea celui de-al 31-lea Raport bianual al COSAC
9:30SESIUNEA I: Realizările Președinției române a Consiliului Uniunii Europene
Doamna Vasilica-Viorica DĂNCILĂ, prim-ministru, Guvernul României
Domnul George CIAMBA, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Guvernul României
Dezbatere
11:00Fotografie de familie
11:30 - SESIUNEA II: Perspectivele relațiilor comerciale internaționale ale Uniunii Europene; viitorul relațiilor între Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în contextul „Brexit”
Onorabilul Lord WHITTY, președintele Subcomisiei pentru piaţa internă a UE, Camera Lorzilor
Domnul Luca JAHIER, președintele Comitetului Economic și Social European – CESE
Dezbatere
13:00 - Pauză
14:30 - SESIUNEA III: Spațiul European al Educației ca factor de reconfigurare și consolidare a pieței unice
Doamna Vanessa DEBIAIS-SAINTON, Şeful Unităţii responsabile pentru învăţământul superior, Comisia Europeană
Acad. Ioan DUMITRACHE, secretar general, Academia Română
Dezbatere
16:00 - Reuniunea președinților COSAC
Dezbatere privind contribuția și concluziile COSAC LXI
Marți, 25 iunie
9:30 - SesIUNEA IV : Economia bazată pe inovare, progresul tehnologic și impactul social; rolul parlamentelor naționale în promovarea „noii economii” a UE
Doamna Elżbieta BIEŃKOWSKA, Comisar European responsabil pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Comisia Europeană (mesaj video)
Ștefan-Radu OPREA, ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Guvernul României
Domnul Remus PRICOPIE, rector, Școala Națională de Studii Politice și Administrative – SNSPA
Dezbatere
11:30 - Pauză
12:00Adoptarea contribuției și a concluziilor COSAC LXI
12:30 - Concluzii prezentate de președintele Comisiei pentru afaceri europene