Acasa   

DECLARAȚIA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI privind dimensiunea parlamentară a președinției rotative a Consiliului UE pe care România o va exercita în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019

Parlamentul României, ca expresie fundamentală a suveranității naționale și a democrației, reprezentant al societății românești în ansamblul ei și unică autoritate legiuitoare, în temeiul prevederilor art. 13, pct. 23 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului,

Asigurând angajamentul ferm și voința deplină ale României de a contribui, printr-un efort comun, la protejarea, promovarea și întărirea valorilor europene, precum și la avansarea agendei Uniunii Europene, în beneficiul proiectului european și al cetățenilor,

Considerând că România va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene într-o perioadă caracterizată de efort comun al statelor membre pentru identificarea unor răspunsuri la provocările majore la adresa proiectului european în dorința de a consolida pacea, libertatea, stabilitatea, prosperitatea, solidaritatea socială și coeziunea,

Conștientizând contextul complex în care România va deține președinția Consiliului Uniunii Europene, marcat de multiple provocări, care vor avea un impact atât asupra vieții cetățenilor, cât și asupra guvernelor statelor membre,

Accentuând capacitatea Guvernului României de a asigura un nivel adecvat de convergență între toate statele membre, de a îmbunătăți coeziunea Uniunii, precum și de a promova importanța pe care valorile europene comune o au pe toate dimensiunile și acțiunile Uniunii Europene,

Sprijinind o agendă complexă de consolidare a proiectului european, România va urmări ca întregul spectru de activități să propună rezultate concrete pentru cele mai importante proiecte europene în desfășurare și să valorifice beneficiile pe care o Uniune puternică și coezivă le poate aduce fiecărui state membru în parte,

Asigurând angajamentul ferm și voința deplină ale României de a contribui, printr-un efort conjugat, la avansarea priorităților de pe agenda Uniunii Europene, în beneficiul dezvoltării proiectului european, stabilității și securității statelor membre, precum și în interesul cetățenilor lor,

Recunoscând importanța sporită și rolul determinant al parlamentelor naționale în procesul de luare a deciziilor la nivel european și implicit în stabilirea și implementarea deciziilor vizând prioritățile de pe agenda europeană, ca urmare a Tratatului de la Lisabona,

Reliefând principiul fundamental al răspunderii guvernelor în fața parlamentelor naționale, consfințit și de tratatele Uniunii Europene,

Subliniind importanța dimensiunii parlamentare a Președinției române a Consiliul Uniunii Europene și exprimând disponibilitatea Parlamentului României de a colabora într-un mod activ cu Guvernul României cu privire la toate dosarele majore și inițiativele propuse pentru cele șase luni de mandat,

declară că: