Acasa    Evenimente
  Conferința pentru stabilitate, coordonare și guvernanță economică în Uniunea Europeană

Conferința pentru stabilitate, coordonare și guvernanță economică în Uniunea Europeană, Parlamentul European, Bruxelles

de la

18-02-2019

la

19-02-2019

Conferința pentru stabilitate, coordonare și guvernanță economică în Uniunea Europeană oferă un cadru propice pentru dezbateri și schimb de informații și bune practici în ceea ce privește implementarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii economice și monetare (TSCG).

Scopul principal al reuniunii este de a consolida cooperarea dintre parlamentele naționale și Parlamentul European și de a spori totodată răspunderea democratică a guvernanței pe aspecte ce țin de politicile bugetare și economice ale Uniunii, mai ales în ceea ce privește Uniunea Economică și Monetară, avându-se în vedere aspectele sociale și fără a se aduce atingere drepturilor și competențelor parlamentelor naționale.

În concordanță cu Regulamentul de procedură al Conferinței, evenimentul are loc bi-anual, în strânsă coordonare cu ciclul Semestrului European. În prima parte a anului reuniunea este găzduită și co-prezidată de Parlamentul European, iar în cea de-a doua parte a anului aceasta este găzduită și prezidată de țara ce deține Președinția Consiliului UE.
În prima parte a anului 2019, Conferința se va desfășura la Parlamentul European, în contextul Săptămânii parlamentare europene.