Acasa    Evenimente
  Reuniunea Grupului comun de control parlamentar al Europol (JPSG)

Reuniunea Grupului comun de control parlamentar al Europol (JPSG), Parlamentul României, București

de la

24-02-2019

la

25-02-2019

Grupul mixt de control parlamentar specializat al Europol este un organism  interparlamentar unic înființat de către Conferința președinților parlamentelor din statele membre ale Uniunii Europene la 24 aprilie 2017.

Principalele responsabilități ale grupului mixt de control sunt cuprinse la articolul 51 din Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) ce prevede rolul acestuia în monitorizarea/ supravegherea din punct de vedere politic a activităților Europol, cu accent pe impactul acestor activități asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice.

Reuniunea constitutivă a Grupului mixt de control parlamentar specializat a avut loc în luna octombrie a anului 2017, iar Regulamentul de procedură a fost adoptat la cea de-a doua sa reuniune, la Sofia, Bulgaria, la 19 martie 2018.

Conform Regulamentului de procedură al Grupului mixt de control parlamentar specializat, fiecare parlament național poate desemna o delegație compusă din maximum patru membri, iar Parlamentul European poate participa cu șaisprezece membri.

Reuniunea Grupului mixt de control parlamentar specializat Europol este convocată de către copreședinți și are loc de două ori pe an. În primul semestru este găzduită de statul membru ce deține președinția Consiliului Uniunii Europene, iar în cel de-al doilea semestru al anului de către Parlamentul European, la sediul de la Bruxelles.

Troica prezidențială a Grupului mixt de control parlamentar specializat este compusă din șefii delegațiilor din parlamentele actualei, viitoarei și fostei președinții, alături de șeful delegației Parlamentului European. Prin acțiunile sale premergătoare reuniunilor, acesta asigură cadrul propice pentru îndeplinirea sarcinilor grupului.

 

Pe parcursul președinției române a Consiliului UE, în primul semestru al anului 2019, Grupul mixt de control parlamentar specializat va fi prezidat de doamna Oana - Consuela Florea (PSD), șefa delegației române, și de domnul Claude Moraes (S&D), președintele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European.


Stiri/ Comunicate de presa/ Discursuri


Documente conexe


Moderatori

Oana Consuela Florea

Președinta Delegației române la Grupul mixt de control parlamentar al Europol


Persoane de contact

Vali Mihaela Greere
Consilier parlamentar, Direcția pentru relații cu organizațiile internaționale și UE

tel: +4 021 414 1971

email: jpsg.ro2019@cdep.ro

Cristina Ioana Sava
Consilier parlamentar, Direcția pentru relații cu organizațiile internaționale și UE

tel: +4 021 414 2226

email: jpsg.ro2019@cdep.ro