Dimensiunea parlamentară

La nivelul Uniunii Europene, bazele actualei cooperări interparlamentare au fost stabilite în anul 2004, prin adoptarea de către Conferința Președinților de Parlamente din statele membre ale UE a "Documentului de orientare privind cooperarea interparlamentară în Uniunea Europeană", cunoscut și ca "Orientările de la Haga" (amendat la Lisabona în anul 2008).

Documentul în cauză definește obiectivele, contextele, domeniile și instrumentele ce fac obiectul acestui tip de cooperare.

20 - 21 IANUARIE

Reuniunea președinților Conferinței Organelor Specializate în Afaceri Comunitare și Europene (COSAC)

18 - 19 FEBRUARIE

Conferința pentru stabilitate, coordonare și guvernanță economică în Uniunea Europeană

24 - 25 FEBRUARIE

Reuniunea Grupului comun de control parlamentar al Europol (JPSG)

7 - 8 MARTIE

Conferinţa interparlamentară privind Politica Externă şi de Securitate Comună şi Politica de Securitate şi Apărare Comună (PESC/PSAC)

19 - 20 MARTIE

Reuniunea dedicată Politicii Agricole Comune şi Politicii de Coeziune

1 - 2 APRILIE

Conferinţă privind Viitorul Uniunii

23 - 25 IUNIE

Sesiunea plenară a celei de-a LXI-a Conferințe a organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale parlamentelor Uniunii Europene (COSAC Plenară)

Priorităţile noastre

La 12 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, statisticile naţionale şi europene relevă spiritul pro-european al cetăţenilor, prin angajamentele şi determinarea lor de a se implica în consolidarea şi evoluţia proiectului european.

Eforturile noastre din această perioadă urmăresc să demonstreze faptul că România este un partener credibil şi dedicat, în măsură să susţină politici cu tradiţie ce aduc beneficii concrete în viaţa de zi cu zi a cetăţenilor şi, în acelaşi timp, să propună soluţii inovative în scopul consolidării Uniunii Europene.

La 1 ianuarie 2019, România va inaugura un nou Trio de Preşedinţii, alături de Finlanda şi Croaţia. Acest lucru implică o strânsă coordonare şi în ceea ce priveşte programul de lucru ce va ghida activitatea Trio-ului.

La nivel parlamentar, bazele acestei cooperări susţinute au fost stabilite în data de 23 aprilie 2018, prin semnarea Declaraţiei de cooperare între legislativele statelor din Trio, document propus de partea română, conform cutumei.

Priorităţile dimensiunii parlamentare a Preşedinţiei României la Consiliul UE vin să le întărească pe cele stabilite la nivel executiv, care se află în strânsă legătură cu agenda legislativă actuală a Uniunii Europene şi urmăresc să răspundă nevoilor şi aşteptărilor cetăţenilor europeni.

Programul dimensiunii parlamentare a Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene cuprinde şapte conferinţe inter-parlamentare, dintre care patru conferinţe statutare tradiţionale - Reuniunea preşedinţilor şi a comisiilor specializate în afaceri europene (COSAC), Reuniunea Grupului mixt de control parlamentar al EUROPOL, Conferinţa interparlamentară pentru politică externă şi de securitate comună şi pentru politica de apărare comună (PESC/PSAC) şi două conferinţe tematice, prima dedicată politicii de coeziune şi politicii agricole comune, iar cea de-a doua viitorului Uniunii Europene, la Bucureşti, şi, în cooperare cu Parlamentul European, la Bruxelles, Conferinţa pentru stabilitate, coordonare şi guvernanţă economică în Uniunea Europeană.

Prin instrumentele pe care le avem la dispoziţie la nivel parlamentar, putem debloca dezbateri ce tind să nu-şi atingă finalitatea în alte formate.

Dialogul şi analizele ce vor avea loc slujesc, fără îndoială, proiectului european. Să avem încredere şi să luăm parte activă la realizarea lui şi Europa va fi aşa cum ne-o dorim cu toţii: un spaţiu al păcii, libertăţii, siguranţei şi prosperităţii.

Aceasta reprezintă de fapt esenţa Uniunii Europene, a visului european, a valorilor şi speranţelor noastre, a ceea ce ne aduce pe toţi la acelaşi numitor comun. Este un vis pentru care merită să luptăm în continuare.

Călin Popescu-Tăriceanu,
Preşedintele Senatului

DECLARAȚIA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI privind dimensiunea parlamentară a președinției rotative a Consiliului UE pe care România o va exercita în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019

Știri